priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     

ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี 2558
          วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม ธรรมปัญญา (ชั้น 2) อบจ.เชียงราย
  
  
  
  

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

205 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 173 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 66 คน
       
               รวม

 

 534 คน    

       
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 16 guests and no members online