priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

              

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

          เมื่อวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อบจ.เชียงราย การบรรยายธรรม หัวข้อ หลักธรรมในการทำงาน โดยพระครูขันติพลาธร เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่นและเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย กิจกรรมทำความสะอาดลานวัด หอวัฒนธรรมนิทัศน์ และห้องน้ำวัดฝั่งหมิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อบจ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

207 คน

ข้าราชการครู  82 คน
ลูกจ้างประจำ         8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิ 172 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 61 คน
       
               รวม

 

 530 คน    

       
**ข้อมูล ณ วันที่ 17  กันยายน 2561** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 12 guests and no members online