priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

   

ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 196 คน
ข้าราชการครู  72 คน
ลูกจ้างประจำ 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 193 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 64 คน
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน
          
 รวม 534 คน   
       
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 75 guests and no members online

จดหมายข่าว (Hr News)

 

 

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Hr News)

  

 

 

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๘ : ธันวาคม ๒๕๖๐

  

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๗ : พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๖ : ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๕ : กันยายน ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๔ : สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๓ : กรกฏาคม ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๒ : มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๑ : พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๓๐ : เมษายน ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๙ : มีนาคม ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๘ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๗ : มกราคม ๒๕๖๐

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๖ : ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๕ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๔ : ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 


 

 จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๓ : กันยายน ๒๕๕๙

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๒ : สิงหาคม ๒๕๕๙

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๑ : กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๒๐ : มิถุนายน ๒๕๕๙

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๙ : พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๘ : เมษายน ๒๕๕๙

    

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๗ : มีนาคม ๒๕๕๙

          

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๖ : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๕ : มกราคม ๒๕๕๙
  
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๔ : ธันวาคม ๒๕๕๘ 
    
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๓ : พฤศจิกายน ๒๕๕๘
   

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๒ : ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

  

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๑ : กันยายน ๒๕๕๘ 
 
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๐ : สิงหาคม ๒๕๕๘
 
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๙ : กรกฎาคม ๒๕๕๘
  
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๘ : มิถุนายน ๒๕๕๘  
  
  จดหมายข่าวฉบับที่ ๗ : พฤษภาคม ๒๕๕๘